Союз птахівників України
Про Асоціацію
М'ясо птиці
Яйце куряче
Яєчні продукти
Зерно і корми
Законодавство АПК
Конференції
Новости ассоциации
24.03.2023

Мінагрополітики України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813 та затвердження Вимог до окремих показників якості для м’яса свійської птиці»

Мінагрополітики України оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813 та затвердження Вимог до окремих показників якості для м’яса свійської птиці»

Проект наказу розроблено:

1) відповідно до абзаців другого та сьомого частини першої статті 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», пунктів 2, 5–6, 8, 10 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, пунктів 1285–1297 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106;

2) відповідно до статті 405 глави 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» розділу V Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до якої, з метою здійснення співробітництва, сторони підтримують поступове зближення та гармонізацію з відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС, зокрема з тими, що визначені у Додатку XXXVIIІ до цієї Угоди;

3) відповідно до статті 64 Глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV Угоди про Асоціацію, відповідно до якої Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони тварин до законодавства ЄС, як це визначено у Додатку V до цієї Угоди;

4) з урахуванням таких актів законодавства ЄС:

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 року про встановлення спеціальних гігієнічних правил для харчових продуктів тваринного походження;

Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2022/2258 від 9 вересня 2022 року про внесення змін і виправлень у Додаток III до Регламенту (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту та Ради про встановлення спеціальних гігієнічних правил для харчових продуктів тваринного походження стосовно рибних продуктів, яєць і деяких високоочищених продуктів, а також внесення змін до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/624 щодо певних двостулкових молюсків;

Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарських продуктів та про скасування регламентів Комісії (ЄЕС) № 922/72, (ЄЕС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 і (ЄС) № 1234/2007;

Регламенту Комісії (ЄС) № 543/2008 від 16 червня 2008 року що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 стосовно ринкових стандартів для м’яса свійської птиці.

Проектом наказу передбачено:

- внести зміни до Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813, в частині їх доповнення вимогами до виробництва та обігу м’яса свійської птиці;

- затвердити Вимоги до окремих показників якості для м’яса свійської птиці;

- визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 серпня 2013 року № 694.

Електронну версію проекту наказу опубліковано на офіційному вебсайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua) у розділі «НПА», підрозділ «Проєкти нормативно-правових актів».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, е-mail: n.shchurova@minagro.gov.ua. 

Архів
посмотреть

Асоціація «Союз птахівників України» є добровільним об'єднанням вітчизняних підприємств-виробників птахівничої продукції та має статус неприбуткової організації.

Діяльність Асоціації спрямована на співпрацю з органами державної влади на загальнодержавному рівні. Зокрема, фахівці асоціації беруть активну участь у розробці та просуванні державних програм розвитку галузі, розробці державних стандартів, технічних регламентів у галузі тваринництва та птахівництва, аналізі та підготовці проектів законодавчих та підзаконних актів.

  • Агропромислова група «Пан Курчак»
  • Група компаній «Ovostar Union»
  • Група компаній «Інтер-Агросистеми»
  • Група компаній «Ландгут»
  • Група компаній «Миронівський хлібопродукт»
  • Корпорація "Агро-Овен"
  • Корпорація «Бахмутський аграрний союз»
  • ТОВ «Агропромислова корпорація «Дніпровська»

ул. Е. Сверстюка, 19, оф. 807,
г. Киев
02660, Украина

тел.: +38 044 494 49 30
e-mail: info@poultryukraine.com

Без Антибіотиків! Підтверджено
Цікаві факти
Ежегодно в мире потребляется около 567 миллиардов куриных яиц