[$logo_alt] www.poultryukraine.com

Новости ассоциации
31.01.2023

Мінагрополітики України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Вимог до курячих яєць»

Проект наказу розроблено:
1) відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статей 8–10 та 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», пунктів 1242–1255 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106;
2) відповідно до статті 405 глави 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» розділу V Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про Асоціацію), відповідно до якої, з метою здійснення співробітництва, сторони підтримують поступове зближення та гармонізацію з відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС, зокрема з тими, що визначені у Додатку XXXVIIІ до цієї Угоди;
3) з урахуванням таких актів законодавства ЄС:
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарських продуктів та про скасування регламентів Комісії (ЄЕС) № 922/72, (ЄЕС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 і (ЄС) № 1234/2007;
Регламенту Комісії (ЄС) № 589/2008 від 23 червня 2008 року про встановлення детальних правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 у частині стандартів реалізації яєць;
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 853/2004 від 29 квітня 2004 року про встановлення спеціальних гігієнічних правил для харчових продуктів тваринного походження;
Директиви Комісії 2002/4/ЄС від 30 січня 2002 року про реєстрацію підприємств, що утримують курей-несучок, відповідно до вимог Директиви Ради 1999/74/ЄС;
Директиви Ради 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 року, щодо встановлення мінімальних стандартів для захисту курей-несучок.
 
Проектом наказу передбачено затвердити вимоги до курячих яєць в частині:
-          сортування яєць за їх якістю та за вагою;
-          штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць, контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;
-          пакування та перепакування яєць, а також вимог до записів, які повинні вести оператори ринку.
 
Електронну версію проекту наказу опубліковано на офіційному вебсайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua) у розділі «НПА», підрозділ «Проєкти нормативно-правових актів».
 
 
Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, е-mail:

n.shchurova@minagro.gov.ua 

Source URL: http://poultryukraine.com/ua/about-association/association-news/2023/01/association-news_9481.html
© 2012  - 2023 Союз птахівників України